03:10:14 pgsql SQL_QUERY_ERROR Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania select * from teksty where menu_id=11 and id=30 and skasowany=0 and archiwum=0 order by teksty.prio LIMIT 1